As principais entidades que apoiam o projecto Ocean Revival: